Propolis koronavirüs’ün hücre içine girmesini engelleyebilir mi?

Propolis koronavirüs’ün hücre içine girmesini engelleyebilir mi?


Sayın Aslı Elif Tanuğur Samancının bir paylaşımında; Propolisin koronavirüsün’ün hücre içine girmesini engellediği konusunda bir araştırmayı görüyoruz. 

Propolis koronavirüs’ün hücre içine girmesini engelleyebilir mi

Propolis koronavirüs’ün hücre içine girmesini engelleyebilir mi?

Çalışmalar Dünya’da büyük bir salgına dönüşen Covid-19 virüsünün akciğerlere ACE2 enzimine tutunarak girdiğini göstermektedir. Virüs bu şekilde akciğerlerde çoğalıp zatürre ve solunum sıkıntısına yol açmaktadır. Peki virüsün akciğerlerde çoğalması engellenebilir mi? Araştırmalar, virüsün tutunarak hücre içine girdiği ACE2 enzimini inhibe eden yani oluşmasını engelleyen ajanlar ile akciğer enfeksiyonunun ve tablonun ağırlaşmasının önüne geçilebileceğini göstermektedir. Peki propolis ACE2 oluşumunu engeller mi? “2008 yılında Florida Eyalet Üniversitesi’nde yapılan bilimsel bir çalışmada; ACE’nin yani anjiotensin dönüştürücü enzimin, ACE1 proteininden, ACE2 oluşmasını sağlayan bir enzim olduğu belirtilmiştir. Yani ortamda ACE enzimi olmazsa ACE2 oluşamamaktadır. Bu durumda virüsler ACE2’ye tutunarak hücre içine girememekte ve çoğalamamaktadır. Bu çalışmada; propolisin, ACE enzimini inhibe ederek ACE2 oluşumunu engellediği ortaya konulmuştur. Dolayısıyla propolisin virüslerin akciğer enfeksiyonuna yol açma ihtimalini azaltabileceği belirtilmiştir. (1).” 1. Bhadouria M, Nirala S, Jaswal A, Raghuvanshi S, Bhatt R, Shukla S, Propolis Therapeutic Perspectives Aganist Silica İnduced Toxic Manifestations, 13 (8271)/2008-09.

Propolis covid 19 ilişkisi 

2008 yılında Kyushu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bilimsel çalışmada; propolis özütlerinin, koronavirüs gibi zarflı bir virüs olan, influenza virüsüne karşı antiviral aktivite gösterip göstermediği in vivo koşullarda incelenmiştir. Çalışmada virüsle enfekte gruba, yedi gün boyunca günde üç kez 10 mg / kg oral yoldan propolis verilmiştir ve diğer bir gruba verilmemiştir. Sonuç olarak, propolis alan grubun semptomlarında daha hızlı bir iyileşme görüldüğü ve propolisin enfeksiyon süresini kısalttığı bulunmuştur. Propolis alan grup hastalığı daha hafif semptomlar İle ve daha çabuk atlatmıştır. Bu durumun, propolisin antiviral özelliğinden yani virüslerin çoğalmasını engelleyici etkisinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Araştırmacılar influenza virüsüne yakalanan insanlarda da düzenli propolis kullanımının hastalığın semptomlarını azaltacağını vurgulamışlardır. Kaynak: Shimizu T , Hino A , Tsutsumi A, Park Y, Watanabe W, Kurokawa M, “Anti-influenza virus activity of propolis in vitro and its efficacy against influenza infection in mice”, Antiviral Chemistry & Chemotherapy 19:7–1


Ayrıca propolis koronavirüsü (covid 19) ile ilgili yaptığımız araştırmaya aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Propolis hakkında bilmeniz gerekenler. Corona virüsü ve propolis


Propolis koronavirüs’ün hücre içine girmesini engelleyebilir mi?

Araştırma yazısı:

Propolis, birçok biyolojik özelliğe sahip bal arıları tarafından toplanan bir bitki ürünüdür,
Immünomodülatör, anti-enflamatuar, antioksidan, antibakteriyel, antiviral,
Diğerleri arasında antifungal ve antiparazit aktiviteleri. Propolisin bu özellikleri
Flavonoidlerin (galangin, quercetin gibi), organik asitlerin ve bunların esterlerinin varlığına
(klorojenik asit, ferrulik asit, kafeik asit fenetil ester), çeşitli steroidler, amino
Asitler ve uçucu aldehitler ve ketonlar. Rağmen ilişkili moleküler mekanizması
Propolisin yararlı etkileri ile tam olarak anlaşılamamıştır, ancak son çalışmalar
Flavonoidler ve kafeik asit fenetilester (propolis’in ana bileşeni CAPE)
Lipit peroksidasyonunu baskılar ve lipit ve protein kinazları inhibe eder (PtdIns 3-kinase / Akt ve
MAP-kinazlar), siklooksijenazlar, lipooksijenazlar ve NF-κB aktivasyonunu regüle etmek için geciktirir. 

Kaynak:


Propolis ve korona virüsün akciğerlere etkisi

Propolis koronavirüs’ün hücre içine girmesini engelleyebilir mi?

Beş propolis flavonoidin bazı herpesvirüs, adenovirüs, koronavirüs ve rotavirüs suşlarının enfektivitesi ve replikasyonu üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Deneyler, viral plak indirgeme tekniği kullanılarak hücre kültürlerinde in vitro olarak gerçekleştirildi. Krizin, kaempferol, akasetin, galangin ve kuersetin dahil olmak üzere flavonoidlerin sitotoksisitesi, hücre büyümesi ve canlılığı üzerindeki etkilerini belirlemek için enfekte olmamış mono tabakalar üzerinde değerlendirildi. Kriz ve kaempferol, mono-katmanlar enfekte olduğunda ve daha sonra ilaç içeren bir ortamda kültürlendiğinde herpes virüsü suşlarının hücre içi replikasyonunun konsantrasyona bağlı olarak azalmasına neden oldu. Bununla birlikte, virüs enfektivitesi önemli ölçüde etkilenmemiştir. Akasetin ve galangin çalışılan virüslerin herhangi birinin enfektivitesi veya replikasyonu üzerinde hiçbir etkiye sahip değildi. Quercetin, enfektiviteyi ve hücre içi replikasyonu azalttı, ancak sadece test edilen en yüksek konsantrasyonlarda.

Propolis

Propolis tedavisi veya propolis ile ilaçları birleştiren tedavi, burun boşluğu, boğaz, sinüzit, ses tellerinin iltihabı, bronşit ve akciğer tüberkülozunun iyileşmesinde oldukça etkili olmuştur.

Astım
Hafif ila orta astımı olan hastaların klinik bir çalışması, propolisin gece nöbet sıklığını azalttığını ve ventilatör akciğer fonksiyonlarını önemli ölçüde iyileştirdiğini göstermiştir.

Akciğer kanseri

Hayvanlar üzerinde yapılan testler propolisin bronşiyal ve alveoler hücreli karsinom oluşumunu önlediğini kanıtlamıştır. Propolis tedavisi veya propolisi sitostatiklerle birleştiren tedavi, akciğerlere metastaz yapılmasını önler. Ruđer Bošković Enstitüsünde yapılan araştırma, NATIVE PROPOLIS’in akciğerleri serbest radikallerin ve oksidatif stresin neden olduğu hasarlardan koruduğunu ve akciğer kanserinin oluşumunu önlediğini, çünkü tümörün ortaya çıkmasına neden olan geni önemli ölçüde güçlendirdiğini kanıtladı. Ayrıca, araştırma native propolis’in büyümeyi durdurduğunu ve tümör hücrelerini öldürdüğünü gösterdi.

Bu nedenle, akciğer hastalıklarından muzdaripken, artan miktarlarda oksijen (hiperbarik oksijen tedavisi, dalış, artan fiziksel efor – sporcular) solurken, kirli atmosferde (duman, kimyasal çözücüler, sigara içilir) akciğerleri propolis ile korumak önemlidir. olası kalıtsal akciğer hastalıkları için risk altındayken.


Propolisin akciğere yararı nedir

Akciğer ilgili yapılan araştırma:

Propolis antioksidan özelliklere sahip doğal bir üründür. Bu çalışmada, sigara dumanının (CS) neden olduğu akut akciğer iltihabına (ALI) karşı propolisin etkinliğini test ettik. C57BL6 erkek fareleri CS’ye maruz bırakıldı ve propolis (oral olarak 200mg / kg, CS + P) veya sadece propolis (P) ile tedavi edildi. Propolis ile tedavi edilen bir Kontrol grubu sahte tütsülenmişti (Control + P). Histolojik ve biyokimyasal analizler için akciğerleri topladık. CS grubunda alveoler makrofajlarda ve nötrofillerde Control + P ile karşılaştırıldığında bir artış gözlemledik. Bu sayımlar CS + P grubunda CS grubuna göre azalmıştır. Propolis ile muamele, nitrit, miyeloperoksidaz seviyesi, antioksidan enzim aktiviteleri (süperoksit dismutaz, katalaz ve glutatyon peroksidaz), azaltılmış glutatyon / oksitlenmiş glutatyon oranı ve malondialdehid dahil olmak üzere CS + P grubundaki tüm biyokimyasal parametreleri normalleştirmiştir. Ek olarak, TNF-a ekspresyonu CS + P grubunda CS grubuyla karşılaştırıldığında azaldı. Bu veriler, farelerde CS’nin neden olduğu ALI ile ilgili olarak propolis için potansiyel bir antioksidan ve antienflamatuar rol anlamına gelir.

Propolis ayrıca IGF1’i aşağı regüle eder. Amfizem tedavisinde propolis takviyesinin faydalı etkileri, muhtemelen IGF1 downregülasyonunda ve MMP’lerde hareket kapasitesinden ve Nrf2’den bağımsız bir şekilde makrofaj profilini değiştirmesinden kaynaklanmaktadır.


Daha fazla bilgi ve içerik için sağlık kategorisini takip etmeyi unutmayın. Ayrıca instagram/solargezi hesabını takip ederek güncel içerik bilgilerine ulaşabilirsiniz.

SolarGezi

Solargezi Yöneticisi

Paylaş
Bağlantıyı kopyala