Nane yağı ve minoxilin saç üzerindeki etkisi

Nane yağı ve minoxilin saç üzerindeki etkisi


Bu yazımızda yeni saç oluşumunu desteklemek için ”Nane yağınınminoxil ile ilgili aynı tepkiyi vermesinin bilimsel araştırmalarını ele alacağız.

Nane yağının saç çıkartma üzerindeki bilimsel araştırması

Öncelikle; ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi Ulusal Sağlık Enstitüleri‘nin bu konuyla ilgili yapmış olduğu bilimsel araştırmalardan yola çıkarak örnek vereceğiz. Kısacası Nanenin saç çıkartma üzerindeki etkisiyle ilgili bir başlangıç yapalım.

Nane ( Mentha piperita)) Avrupa’ya özgü bir bitkidir ve dünya çapında bir gaz giderici ve mide uyarıcısı olarak yaygın şekilde kullanılmaktadırBu bitki aynı zamanda bir parfüm bileşeni ve cilt bakım maddesi olarak kozmetik formülasyonlarda kullanılmıştır. Bu çalışma, nane yağının C57BL / 6 farelerde saç uzamasına etkisini araştırmıştır. Hayvanlar farklı topikal uygulamalara göre 4 gruba randomize edildi: salin (SA), jojoba yağı (JO),% 3 minoxidil (MXD) ve% 3 nane yağı (PEO). 4 haftalık topikal uygulamaların saç büyüme etkileri, saç uzaması, histolojik analiz, alkalin fosfatazın (ALP) enzimatik aktivitesi ve bilinen biyo-insülin benzeri büyüme faktörü-1’in (IGF-1) ekspresyonu açısından değerlendirildi. Gelişmiş saç büyümesi için belirteçler. 4 deney grubundan, PEO grubu en belirgin kıllanma etkilerini gösterdi; dermal kalınlıkta, folikül sayısında ve folikül derinliğinde önemli bir artış. ALP aktivitesi ve IGF-1 ekspresyonu da PEO grubunda anlamlı olarak arttı. Vücut ağırlığı artışı ve besin verimliliği gruplar arasında anlamlı farklılık göstermedi.

Bu sonuçlar, PEO’nun hızlı bir anajen aşamasını indüklediğini ve vücut ağırlığı artışı ve yiyecek verimi değişikliği olmadan saç büyümesi için pratik bir ajan için kullanılabileceğini göstermektedir.

Yabancı terim açıklaması ( Makale içerisinde geçen kısaltılmış kelimelerin anlamları)
  • Nane yağı Kısaltması (PEO) 
  • Salin: Kısaltması (SA)
  • Jojoba yağı Kısaltması (JO)
  • Minokxidil Kısaltması  (MXD)

Saç dökülmesini engellemek ve yeni saç oluşumunu sağlamak için kullanılan ilaçlar

Saç dökülmesi, çok sayıda doğal, tıbbi veya beslenme koşuluyla ilişkili olan üzücü bir durumdur. Örneğin, erkeklerde androgenetik alopesi veya erkek tipi kellik, giderek klinisyenler tarafından genellikle profesyonel bir bakım gerektiren fiziksel ve psikolojik olarak ciddi bir tıbbi durum olarak kabul edilmektedir. Kaynak:(1) .

Saç dökülmesi tedavisi için ABD FDA tarafından onaylanmış tek ürün oral finasteride (Proscar vardır ® ) ve topikal minoxisidil (Rogaine ® ). Minoxil başlangıçta Upjohn Pharmaceuticals Kaynak: (2) tarafından bir hipertansiyon ilacı olarak ortaya çıkmıştır. Upjohn, artmış kalp hızı, nefes almada zorluk, hızlı kilo alımı, ödem, seboreik dermatit, kafa derisi kaşıntı ve ölçeklendirme gibi ilacın olası olumsuz yan etkileri konusunda uyardı Kaynak: (3 – 5) .

Geleneksel bitki ilaçları saç dökülmesi tedavisinde yüzyıllar boyunca kullanılmıştır, ancak sadece birkaçı bilimsel olarak değerlendirilmiştir  Kaynak:(5) . Nane yapraklarından çıkarılan nane ( Mentha piperita ) genellikle mükemmel bir gaz giderici ve mide uyarıcısı olarak kabul edilir ve aynı zamanda bir parfüm bileşeni ve genel bir cilt bakım maddesi olarak kozmetik formülasyonlarda da kullanılır. Nane yağının başlıca bileşeni olan mentol, yararlı etkilerinden öncelikle sorumludur Kaynak: (6) . İn vitro olarak , nanenin anti-enflamatuar, antimikrobiyal ve antifungal aktivitelerin yanı sıra güçlü antioksidan aktivite ve antialerjenik ve antitümör eylemleri gösterdiği bildirilmiştir. Kaynak:  (7 , 8). Nane yağının (PEO) irritabl barsak sendromu üzerindeki etkilerini inceleyen çok sayıda klinik çalışma bildirilmiştir. Kaynak: (9) . Bununla birlikte, PEO’nun saç büyüme aktivitesindeki deneysel denemesi tam olarak bildirilmemiştir. Bu çalışmanın amacı, PEO ve minoksidil arasındaki karşılaştırmalı analizler yoluyla PEO’nun saç dökülmesine yönelik terapötik potansiyelini ele almaktı.

Saç için gerekli olan maddeler

Resmi daha fazla büyütmek için resmin üzerine tıkla.

Saç için gerekli maddeler


Saç çıkarmayla ilgili fareler üzerinde yapılan deney

Beş haftalık erkek C57BL / 6 farelerinin (Daehan Biolink Co., Kore) bir haftalığına yeni ortamlarına adapte olmasına izin verildi;22 ± 1 ℃ oda sıcaklığında, deney başlamadan önce% 50 ± 5 bağıl nem ve 12 saat aydınlık / karanlık döngüsü. 6 haftalık C57BL / 6 farelerinin sırt bölgesi (2 cm x 4 cm) bir hayvan makası ile tıraş edildi. Fareler tıraş edildikten sonra, saç köklerinin tamamı telojen aşamasında senkronize edildi ve pembe renk gösterildi. Bütün hayvanlar, farklı topikal uygulamalara göre 4 gruba randomize edildi: salin (SA), jojoba yağı (JO),% 3 minoxil (MXD) ve% 3 nane yağı (PEO, jojoba yağında seyreltildi).Her bileşik (100 ul), traş dorsal bölgesine topikal olarak 4 hafta süreyle haftada 6 gün, günde bir kez uygulandı. Hem hayvan bakımı hem de bu çalışma için protokol, IACUC (Kurumsal Hayvan Bakımı ve Kullanımı Komitesi) ve OECD kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.

Saç uzaması gözlemi:

Her gruptaki saç büyümesini değerlendirmek için, topikal uygulama başladıktan sonra hayvanların fotoğrafları 1., 2., 3. ve 4. haftalarda çekilmiştir. Saç uzama etkisi aşağıdaki gibi puanlandı, 0: saç uzaması yok; 1:% 20’den az büyüme; 2:% 20 ila% 40 büyüme; 3: 40% ila 60% büyüme; 4:% 60 ila% 80’den az büyüme; ve 5:% 80 ila% 100 büyüme.

Histolojik analizler:

Fareler dietil eter ile ötenazi edildi ve deri dokusunu ekstre edildi. 1., 2. ve 4. haftalarda feda edilen farelerin sayısı sırasıyla ve 3, 3 ve 5’tir ve dermal cilt örnekleri 24 saat boyunca% 10 tamponlu formalinde sabitlendi, ardından standart teknikler kullanılarak parafin balmumu eklendi. Genel histoloji hematoksilen-eozin (H&E) boyama ile görselleştirildi ve akabinde floresan mikroskobu (Axio görüntüleyici, Carl Zeiss, Almanya) ile saç köklerinin sayısını, uzamasını ve derinliğini gözlemledik. Deri kalınlığı ve folikül derinliği, floresan mikroskobunun ölçek çubuğu aracı kullanılarak da ölçüldü.

Deri cildinde alkalen fosfataz aktivitesinin tespiti:

Çıkarılan dorsal cilt,% 20 homojenat verecek şekilde 4 kez fosfat tamponlu salin (PBS) ilave edilerek bir homojenleştirici (T25 bazik, IKA, Malezya) ile kıyıldı ve homojenleştirildi. Homojenat, 20 dakika boyunca 12,000 rpm’de, 4 ° C’de santrifüjlendi (AVANTI, Beckman Coulter Inc., ABD). Süpernatanlar, −80 ℃ de derin dondurucuda tutuldu ve deney için kullanıldı. Alkalin fosfataz (ALP) aktivitesi, bir oto biyokimya analizörü (Konelab 20XT, Thermo, Finlandiya) ile analiz edildi.

 RNA ve cDNA sentezinin izolasyonu:

Üreticinin protokolünü izleyen Yüksek Saf RNA İzolasyon Kiti (Roche Applied Science, Penzberg, Almanya) kullanılarak ekstre edilen dorsal deriden toplam RNA izole edildi. İzole edilen toplam RNA’nın miktarı ve kalitesi, UV / Vis spektrofotometresi (Mecasys Co., Kore) ile belirlenmiştir. Yalnızca 2.0> OD 260/280 > 1.8olan numunelerdaha da analiz edildi. cDNA, 205 ul nihai hacimde AccuPower CycleScript RT PreMix Kiti (Bioneer, Kore) kullanılarak 1 ug toplam RNA’dan sentezlendi.

Ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu:

lk önce, cDNA 1:10 steril deiyonize su ile seyreltildi ve 2 ul seyreltilmiş cDNA,Accupower TM PCR PreMix’e (Bioneer, Kore) ve 10 pmol / L’ye özgü primerlere ilave edildi. Bu reaksiyon karışımı, 20 ul nihai hacme kadar su ile dolduruldu. PCR, bir PCR siklinde (Mycycler TM) gerçekleştirildi.termal döngüleyici, BioRad, ABD). İnsülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) için bisiklet protokolü aşağıdaki gibidir: 5 dakikalık 1 döngü 94 ℃, ardından 35 döngü, 30 saniye 94 ℃, 30 saniye 60 ℃, 30 saniye 72 ℃, ve 5 dakika boyunca 72 ° C’de son bir uzatma. GAPDH için bisiklet protokolü aşağıdaki gibiydi: 5 dakika boyunca 1 döngü 94 followed, ardından 35 döngü, 30 saniye boyunca 94 30, 30 saniye boyunca 58 ℃, 30 saniye boyunca 72 ℃ ve 5 dakika boyunca 72 at de son bir uzatma. Reaksiyon ürünleri% 1.5 agaroz jellerinde elektroforezlendi ve etidyum bromür (EtBr) kullanılarak görselleştirildi. Her bir bant, densitometrik olarak görüntü analizörü (Kodak 1D v3.6 görüntü Analiz sistemi, ABD) ile ölçülmüş ve GAPDH yoğunluğu ile normalleştirilmiştir. Kullanılan primer dizileri aşağıdaki gibidir: IGF-1 ileri 5′- AGAGACCCTTTGGGGGGCTGA-3 ‘, ters 5′-CTTCTGAGTCTTGGGCATGT- 3′; GAPDH ileri 5’-AACGGATTTGGTCGTATTGG- 3 ‘,

Su ve besin girişi, gıda verimlilik oranı ve vücut ağırlığı değişiklik:

Deney hayvanlarının su ve besin girişleri haftada bir kez ölçülmüş ve ağırlık, deney başlamadan hemen önce ve deney periyodu boyunca haftada bir kez 09: 00 ~ 10: 00’da ölçülmüştür.

İstatistiksel analizler: 

erilerSPSS WIN (v21.0) kullanan gruplar arasında karşılaştırma yapmak içinStudent’s t- testiile istatistiksel olarak analiz edildi. Pdeğerleri 0,05’ten küçüksesonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabuledildi.

Sonuç:

Saç büyüme analizleri: 2. haftadan itibaren, PEO SA ve JO’dan daha hızlı bir şekilde saç büyüdü. 3. haftada, PEO, MXD’den bile büyük olan SA ve JO’dan daha büyük saç büyümesini teşvik etti. (PEO


 

4. haftada, PEO yaklaşık% 92, Minoxil ise yaklaşık% 55 oranında saç uzaması göstermiştir  Kaynak: (Şekil 1 ).

 

minoxil ve nane yağı

Nane yağı ile saç çıkartmak

Tablo:

C57BL / 6 farelerde saç büyüme etkisinin karşılaştırılması. Farelerin sırt derileri traşlanmış ve test bileşikleri 4 hafta boyunca topikal olarak uygulanmıştır. Saç büyüme etkisi puanlama indeksi kullanılarak hesaplandı:% 0 ~ 19 (1),% 20 ~ 39 (2),% 40 ~ 59 (3),% 60 ~ 79 (4) ve% 80 ~ 100 (5) . Her nokta, 5 farenin ortalama ± SD’sini temsil eder. SA; salin, JO; jojoba yağı, MXD; % 3 minoxidil, PEO; % 3 nane yağı.

Nane yağı ve saç çıkartma üzerindeki etkisi:

Saç büyümesini arttırma, telojenin anajen dönüşümüne işaret ettiği, telojende parlak pembe ve anajende gri / siyahın koyulaşması gözlemlenerek değerlendirildi.1. haftada, PEO dorsal cilt rengini pembeden gri / siyah olarak değiştirdi ve 2. haftadan itibaren, saç büyümesinde oldukça hızlı bir artış gösterdi ( Şekil 2 ). Bu sonuçlar, (nane yağının) PEO’nun topikal uygulamasının, telojen fare derisinde hızlı anagen saç büyümesini indüklediğini açıkça göstermektedir.
Salin, jobolo yağı, minoxil, nane yağı ile ilgili fareler üzerinde yapılan deneyler.

SolarGezi

Solargezi Yöneticisi

3
Kimler Neler Demiş?

avatar
2 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Vedat Aydın kayaSolarGeziMahmut Özdemir Recent comment authors
  Subscribe  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
Mahmut Özdemir
Ziyaretçi
Mahmut Özdemir

Gercekten harika bir çalışma

Vedat Aydın kaya
Ziyaretçi
Vedat Aydın kaya

Merhaba bu nane yağını nasıl kullanacaksınız kardeşim tşk.

Aklınıza takılanları instagram / hikayaler bölümünde cevapladık.
Kapat
Privacy Policy